పేజీలు

30, జూన్ 2018, శనివారం

కిరాణా: Grocery in English, Telugu, Hindi

Grocery:
English Telugu Hindi
Acorus/ Sweet flag వస bach
Alum పటిక phitkiree
Amber/ Styrax Gum సాంబ్రాణి Lobaan
Beaten Rice అటుకులు Poha/ Chiwda
Boiled Rice ఉప్పుడు బియ్యము ఉస్నా చావల్ 
Broken Rice వరి నూక  కనకీ 
Butter వెన్న మఖన్ 
Beestings/colostrum Milk జున్నుపాలు పేవస్ 
Buttermilk మజ్జిగ Chaas/ mattha
Cambodge మలబారు చింత  కోకం 
Camphor bomeo పచ్చకర్పూరము కచ్చా కపూర్ 
Camphor sumatre హరతికర్పూరము కపూర్, ఘనసార్ 
Castor Oil ఆముదము గందర్వ్ తేల్ 
Cheese~Cottage పన్నీరు  paneer
Cheese ~Curd జున్ను cheena
Citric Acid Crystals  నిమ్మ ఉప్పు  నింబూ ఫూల్ 
Clarified Butter  నెయ్యి Ghee
Cream- fresh మీగడ, సంతానిక  మలాయ్ 
Curd, coagulam  పెరుగు దహీ
Cuss Cuss వట్టివేరు Khas/ usheer
Dates with dryskin ఎండు ఖర్జూరాలు Chuhaara
dried Coconut ఎండు కొబ్బరిచిప్పలు  కోప్రా 
Dry-ginger శొంటి సోంట్ 
Dry Red Chilli ఎండు మిరపకాయలు  సూఖీ లాల్ మిర్చి 
Gallnut, Myrobalan కరక్కాయ  మాజూఫల్, నాభక్ 
Groundnuts వేరుశనగకాయలు  మూంగ్ ఫల్లి 
Honey తేనె Shahad
Indian Corn - on the cob మొక్కజొన్న కండెలు  Bhuttaa
Indian Corn - kernel మొక్కజొన్నలు  మక్క, మకఈ 
Jaggery బెల్లము Gud
Lemon Grass నిమ్మ గడ్డి  బూస్టీనియా
Licorice అతిమధురం mulethi
Milk పాలు dhoodh
Milk - dried కోవా  koya
Musk, Civet పునుగు, జవ్వాజి  కస్తూరి
Nigella నల్లగింజలు  కలోంజి 
Olive oil ఆలివ్ నూనె Zetoon ka thel
Onion పెద్ద ఉల్లిపాయ  pyaaz
Opium నల్లమందు అఫిమ్ 
Oregano ఎండు వామాకుపొడి  సత్ర   Sathra
pomegranate seeds ఎండు దానిమ్మ గింజలు  బేదానా
Puffed Rice మరమరాలు, బొరుగులు  ముర్ముర 
Rapeseed Oil ఆవనూనె సరసొంకా తేల్ 
Raisin పెద్ద ఎండు ద్రాక్ష  మునక్కా
Sago, Tapioca Granules సగ్గుబియ్యము saabudhaana
Salt ఉప్పు Namak
Semolina బొంబాయి రవ్వ  sooji
Soapnut కుంకుడుకాయలు  రీటా
Sugar- Brown బ్రౌన్ పంచదార బూరా చీనీ 
Sugar- white తెల్ల పంచదార  చీనీ 
Sugarcane చెరకు  గన్నా,  ఈఖ్
Tamarind చింతపండు ఇమ్లీ 
Turmeric పసుపు హల్ది 
Venigar సీమకాడి  సిర్కా 
wheat broken గోదుమనూక  దాలియా 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి