పేజీలు

29, జూన్ 2018, శుక్రవారం

కూరగాయలు : Vegetables names in English, Telugu, Hindi

Vegetables
English Telugu Hindi
Amaranth తోటకూర Chowlai sag
Amaranth -Red కొయ్య తోటకూర  Lal Chaulai 
Arum/ Colacasia చేమదుంప Aravi/ Kacchoo
Ash gourds /Wax gourds బూడిదగుమ్మడి Petha  పేఠా
Asparagus పిల్లిపీచర, చందమామ గడ్డలు  Sathavari, Musli
Beet Root బీటుదుంప Chukandar
Bitter gourd కాకరకాయ Karela
Bottle (Long)  gourd సొరకాయ/ఆనపకాయ Lauki-Ghiya
Brinjal వంకాయ Baingan,  Bhataa
Broad Beans~Indian పెద్ద చిక్కుడు కాయలు Sem/Bakala/ Papdi
Cabbage కోసుగడ్డ  Pattha Gobi/Bandh Gobi
Capsicum/ Bell Peppar బెంగుళూర్ మిర్చి,  కూర మిరప  Badi/Simla Mirch
Carrot గాజరగడ్డ  Gaajar
Cassava Root కర్ర  పెండలం Rathaalu, sevar kandh
Cauliflower కోసుపువ్వు  Phool Gobi
Celery వామాకు  Ajmud, Ramdhuni
Chenopodium  Album  పప్పుకూర  Bathua
Chinese Spinach బచ్చలి కూర  Poi Saag
Cluster Beans గోరుచిక్కుడు Gowaar-Phalli
Coconut kernel కొబ్బరి  Garee
Coriander Leaves/ Cilantro కొత్తిమెర Dhania pattha
Cranberry/ Natal Plum వాకకాయ Karonda
Cucurbita Gourd/ Yellow Cucumber పచ్చదోసకాయ kakadi
Curry Leaf కరివేపాకు kari Pattha 
Dock Sorrel చుక్కకూర katta palak
Drumsticks మునగకాయలు Sahijan
Egyptian Luffa  నేతి బీరకాయ  Nethuba/ Gilka 
Elephant  apple/ Curd Fruit వెలగకాయ Kaith/ 
Elephant Yam కంద Suran, Jamee Kandh
Fathen Leaves పప్పు కూర  Bhathuwa
Fenugreek Leaves మెంతికూర Methi
Fenugreek Leaves - dried ఎండు మెంతిఆకు  Kasoori methi
Garden Cucumber కీర దోసకాయ kheeraa
Garlic వెల్లుల్లి Lahsun
Gherkins దొండకాయలు Kamarkas/ Kundhroo
Goose berry ఉసిరికాయ Aamla
Green Chillies పచ్చిమిరపకాయలు Hari Mirchi
Green Ginger అల్లం Adhrak
Green Peas పచ్చి బటాణి Hari Matar
Green Plantain కూర అరటి Kaccha Kela
Ivy Gourd హైబ్రీడ్ దొండకాయలు Tindora
Kohlrabi నూల్ కోల్ Ganth Gobhi
Lady's finger/Okra బెండకాయ Bhindee
Leeks  ఉల్లి కాడలు  Lasoon Vilayiti
Malabar Spinach బచ్చలి కూర  Poi Saag
Mint  Leaves పుదిన Pudina Pattha 
Mushroom - Field  మొడిదలు Kumbi
Mushroom - Morel పుట్టగొడుగులు gaganphooli,  Goochi, 
Onion ఉల్లిపాయ, ఎర్రగడ్డ pyaaz
Potato బంగాళదుంప/ ఉర్లగడ్డ Aloo    ఆలూ
Pumpkin గుమ్మడికాయ Sweet Kaddoo
Purslane పెద్ద పాయలకూర  Loonia
Radish తెల్ల ముల్లంగి  mooli
Ridge  gourd/ Angular gourd బీరకాయలు thurai, Tori
Senna సునాముఖి ఆకు senay
Shallots సాంబారు ఉల్లిపాయ  Choti pyaz
Smooth Luffa బుడ్డబీరకాయ Ghosavala
Snake gourd పోట్లకాయ Chachinda
Sorrel  leaves గోంగూర/పుంటికూర  Pitwa
Spinach పాలకూర palak
Spiny (teasel)  Gourd  ఆకాకరకాయ Kantola/ Kakrol
Sweet Potato చిలగడదుంప/ మోరంగడ్డ Shakarkandh
Sword Beans తమ్మ కాయ  Badisem
Tomato రామములగ/ తక్కాళిపండు Tamatar
Turnip ఎర్ర ముల్లంగి  salagam
Water Amaranth పొన్నగంటి కూర  Saranti Saag 
White Radish/ Parsnip ముల్లంగి Mooli

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి