పేజీలు

2, ఏప్రిల్ 2009, గురువారం

పెంగ్సుయి అదృష్ట వస్తువులు-5

16. మేక (Goat ) :
మూడు మేక బొమ్మలను ఇంటి ప్రదాన ద్వారం ఎదురుగా ఉంచాలి.
ఇవి సంతాన భాగ్యాన్ని, అదృష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. కోరుకున్న కోరికలు తీరునట్లు చేస్తాయి.

17. ఆవు (Cow ) :
ఆవు బొమ్మను మీ ఆఫీసులో వాయవ్య మూలలో ఉంచితే చెడునుండి
రక్షిస్తుంది. అన్ని విషయాలలో మీ శక్తి , సామర్ద్యాలను పెంచుతుంది.
నాణెముల మీద పండుకొన్న ఆవు బొమ్మను ఇంటిలో ఎక్కడైనా ఉంచవచ్చు.
ఇది అదృష్టాన్ని తెస్తుంది.

18. ఏనుగు (Elephant) :
ఇంటి ప్రదాన ధ్వార బందానికి రెండు వైపుల ఇంటి బయట ఉంచాలి. ఇవి
రక్షణను, పేరు ప్రతిష్టలను ఇస్తాయి. వీనిని జంటగా ఇంటి లోపల ఉంచితే
సంతాన భాగ్యాన్ని కలిగిస్తాయి. మగ సంతానం కోరేవారు వీనిని పడక గదిలో
ఉంచుకోవాలి.

1, ఏప్రిల్ 2009, బుధవారం

పెంగ్సుయి అదృష్ట వస్తువులు-4

11. వెదురు మొక్కలు ( Bamboo ) :
వెదురు దీర్ఘాయువుకు, ఐశ్వర్యానికి, ఆటుపోటులను తట్టుకుని నిలబడే శక్తికి చిహ్నం . మీ ఇంటి బయటి స్తలంలో ఆగ్నేయ మూలలో కొలదిగా వెదురు మొక్కలు పెంచటం మీకు అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెడుతుంది. అన్ని విపత్కర పరిస్థితుల నుండి తట్టుకునే శక్తిని ఇస్తుంది. మూడుమొక్కలు సంతోషానికి,  అయిదు సంపదకు,  ఆరు మొక్కలు ఆరోగ్యానికి, మంచిది.   మీ ఇంటి హాలులో తూర్పు, ఆగ్నేయ దిక్కులలో - గాజు బౌలులో పెరిగే వెదురు మొక్కలను లేదా చిత్రపటంను కుడా ఉంచుకోవటం అదృష్టమే.

12. గ్లోబు (Globe) :
దీనిని హాలు లేదా చదువుకునే గది ఈశాన్య భాగంలో ఉంచినచో విద్యార్ధులు
తెలివితేటలను, విద్యలో ఉన్నత స్థానాలను పొందేందుకు సహాయపడుతుంది.
దీనిని వాయవ్య మూల ఉంచిన యెడల అత్యధిక వ్యాపార లాభం, వ్యాపార
వృద్ధి కలిగిస్తుంది.  విదేశీ ప్రయాణ యోగమును  కూడా కలిగిస్తుంది.
అయితే దీనిని రొజూ 3 సార్లు గుండ్రంగా తిప్పాలి.

13. విద్యా స్తూపం ( Pagoda) :
ఇంటిలోని హాలులో దీనిని ఉంచినట్లయితే దుష్ట శక్తుల నుండి, అన్ని రకాల
అనారోగ్యాల నుండి రక్షణ కల్పించటంలో అద్వితీయమైనది. దీనిని
వ్యాపార స్తలంలో మీ వెనుక ఉంచుకుంటే వ్యాపారంలో పోటీదారుల నుండి,
కుతన్త్రముల నుండి, వ్యాపార నష్టముల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. పిల్లలు
చదువుకునే గదిలో ఈశాన్యంలో ఉంచడం వలన విద్యలో అభివృద్ధిని, పరీక్షలలో
అదృష్టాన్ని కలిగిస్తుంది.

14. దాల్పిన్ (Dolphin) :
రెండు డాల్పిన్ చేపలు పైకి ఎగురుతున్నట్లున్న  బొమ్మ లేదా పటము అదృష్టాన్ని,
వృత్తి అవకాశాలను, వృత్తిలో విజయాన్ని కలిగిస్తుంది. దీనిని మీ ఇంటి
డ్రాయింగ్ రూము లో ఉత్తరపు గోడకు తగిలించాలి.

15. తాబేలు ( Turtle) :
చిన్న మెటల్ తాబేలు బొమ్మను,  చిన్న సిరామిక్ గిన్నెలో నీటితో ఉంచాలి.
ఆ గిన్నెను హాలులోని ఉత్తరం గోడ దగ్గరగా ఉంచాలి. దానిలోని నీటిని రొజూ
మార్చాలి. ఇది వృత్తిలో అభివృద్దిని, ఉద్యోగ విజయాలను, ఆరోగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది

పెన్గ్ సూయి అదృష్ట వస్తువులు-3

8. Mandarine Ducks:
దంపతుల మద్య ప్రేమానుబంధములను  పెంచటానికి  మేన్డరిన్ బాతులు  బాగా ఉపయోగపడతాయి.
వీనిని పడకగది నైరుతి మూల ఉంచాలి. వీనిని జంటగా మాత్రమె ఉంచాలి. వీనిలో ఒకటి మగది,
ఒకటి ఆడది తప్పక ఉండాలి. పెండ్లి కాని యువతి యువకులు వీనిని తమ పడక గదిలో
ఉంచితే వారికి త్వరగా వివాహం అవుతుంది. వీనిని 1 లేదా 3 గా ఉంచకూడదు.

9. ప్రయాణిస్తున్న ఓడ (Sailing Ship) :
వ్యాపారంలో అధిక టర్నోవర్, అధిక లాభం, సపలతలకు సహాయపడేది ఇది. దీనిని మీ
ఆపిసు లేదా ఇంట్లో ప్రదాన ద్వారం లోపల ఉంచాలి. ఓడ లోపలికి పయనిస్తునట్లుగా
ఉంచటం  చాలా ముఖ్యం. బయటకు ప్రయాణిస్తున్నట్లుగా ఉంచటం నష్టం.

10. చేపల తొట్టి (Fish Aquarium) :
ధనాదాయం కొరకు ఇంట్లో ఉంచుకోదగిన వస్తువులలో అత్యుత్తమమైనది  చేపలతొట్టి.
సాదారణంగా దీనిలో ఎనిమిది బంగారు రంగు చేపలు, ఒకటి నల్లని చేప ఉంచాలి.
దీనిని మీ ఇంటి హాలులో ఉత్తరం గోడకు దగ్గరగా ఉంచటం మంచిది. తూర్పు,
ఆగ్నేయం గోడలకు సమీపంలో కుడా ఉంచటం మంచిదే.  పడక గది, మరుగుదొడ్డి,
వంటగది  వంటి  వానిలో  ఉంచకండి. ధననష్టం కలుగుతుంది.
30, మార్చి 2009, సోమవారం

పెన్గ్ సుయి అదృష్ట వస్తువులు-2

5. డ్రాగన్ తల తాబేలు (Dragon headed aturtle):

బంగారు నాణేల మీద కూర్చొని ఉన్న డ్రాగన్ తల కలిగిన తాబేలు, దాని వీపు మీద మరోపిల్ల తాబేలుతో
ఉంటుంది. దీనిని మీ హాలులో తూర్పు లేదా ఎదిక్కున అయినా ఉంచుకోవచ్చు. ఆపీసులో అయితే మీ వెనుక ఉంచుకోవాలి. ఇది సంపద, పేరు ప్రఖ్యాతులు, స్నేహితులు, విద్య, పిల్లలు, మంచి వివాహ జీవితం, ఉద్యోగం, \
ఆరోగ్యం లాంటి ఎనిమిది లాభాలను తెచ్చే అదృష్ట వస్తువు.


6. ఫోనిక్స్ (Fhoenix):
ఇష్ట కార్య సిద్దికి, అవకాశాల వెల్లువను, వృత్తిలోను- సంపదలోను పెరుగుదలను, మీరు కోరుకుంటే
మీ ఇంట ఫోనిక్స్ చిత్రం లేదా పెయింటింగ్ ఉంచవలసిందే. దీనిని మీరు మీ ఇంట్లోని హాలులోని  దక్షిణపు
గోడ మీద ఉంచాలి. ఇది వివాహ అవకాశాలను, వ్యాపారంలో ముందు చూపును పెంచుతుంది.
అంతేకాక దెబ్బతిన్న వ్యాపారం, కుదరని వివాహం, విద్యల యందు మంచి అవకాశాలను ఇస్తుంది.


7. నీళ్ళ పవుంటేయిన్ (Water Fountain):
పెంగ్సుయి ప్రకారం నీళ్లు సిరిసంపదలకు చిహ్నం. మీ ఇంట్లోని హాలు లేదా డ్రాయింగ్ రూము లలో
ఉత్తరం గోడ దగ్గరిగా చిన్న నీళ్ళ పవుంటేయిన్ ఉంచండి. దీనివలన మీ భోగభాగ్యాలు వృద్ది
చెందుతాయి. ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
పెన్గ్ సూయి అదృష్ట వస్తువులు-1

1. నవ్వేబుద్ధుడు (Laughing Budha) :
అత్యంత అదృష్ట వస్తువుగా భావించే నవ్వుతున్న బుద్దుని ప్రతిమ ముఖద్వారానికి ఎదురుగా ఉంటే మీరు సంపద , ధనం, విజయం, ఖచితంగా లభిస్తాయని చెప్పగలము. ఇది ఆనందానికి, పురోభివృద్ధికి కూడా చిహ్నము. దీనిని ఇంటి ప్రదాన ద్వారం ఎదురుగా ఉన్న గోడకు దగ్గరగా ప్రదాన ద్వారం వైపు చూస్తూ ఉన్నట్లుగా , సుమారు ౩౦ అంగుళముల ఎత్తులో ప్రస్ఫుటంగా కన్పించేట్లుగా ఉంచాలి. అలా వీలు కాకపొతే  గుమ్మానికి అయిమూలగా చూచేట్లుగా ఉంచాలి. దీనిని బెడ్రూం , డైనింగ్ రూము , స్నానాల గదులలో ఉంచరాదు.

2..అదృష్టపు కప్ప  (Fortune Frog):
ధనాదాయాన్ని ఇవ్వగల అత్యంత అదృష్ట దాయకమైన వస్తువుగా దీనిని భావిస్తారు. దీనినే మూడు కాళ్ళ కప్ప
(Thee legged frog) అని కూడా అంటారు . దీనిని ప్రదాన ద్వారం లోపలి అంచున, ఏదో ఒక చోట ఇంటి లోపలి
వైపు చూస్తున్నట్లుగా ఉంచుకోవాలి. దీనిని ఎట్టి పరిస్థితులలోను వాకిలి ఎదురుగా కాని, నేలమీదకాని, వంటగది,
స్నానాలగది, మరుగుదొడ్డి, పడకగది లలో ఉంచరాదు. ఇది నోట్లో నాణె ముతో ఉంటుంది. ఇది అదృష్ట దేవతను
మన ఇంట్లోకి తీసుకవస్తుందని భావం. ఇది రాని అప్పులను, చెడిన సంబందాలను కుడా సరిచేస్తుంది.

3. చైనా నాణెములు:
మూడు చైనా నాణెములను ఎర్రటి రిబ్బనుతో కట్టి ఇంటి ప్రదాన ద్వారము లోపలివైపున డోరు హాన్దిలుకు వేలాడ
తీయ్యాలి. ఇవి మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ  పురోభివృద్దిని కలిగిస్తాయి. వీనిని డోరు బయట వైపున గాని, ఇతర
ద్వారాలుకు గాని కట్టరాదు. వీనిని పర్సులో గాని, వ్యాపార స్థలము నందు క్యాష్ బాక్సు లో గాని ఉంచుకోవటం
అదృష్టం. ఈ నాణేల మీద నాలుగు గురుతులు ఉన్న భాగం ఎప్పుడు పైకి కన్పించేటట్లు ఉంచటం మరువవద్దు.
ఇది చాలా ముఖ్యం.

4.గాలి గంటలు (Wind Chimes):
చెడు ' శక్తిని' తరిమికొట్టి, సద్భాగ్యమును వృద్ది చేసే ఉత్కృష్ట మైన సాదనం గాలి గంటలు. వీని నుండి వెలువడే
మదుర శబ్దములు కొన్ని వ్యాదులను తగ్గించి, మనుష్యులలో చైతన్యాన్ని వృద్ది చేస్తాయి. ఆరు గొట్టముల
విండ్ చిం మీ హాలులోని వాయవ్య మూల వ్రేలాడ దీస్తే మీకు స్నేహితులు  మరియు  వారి వలన సహాయము లభించటము అధికం అవుతుంది. ఏడు రాడ్స్ గల దానిని పడమర దిక్కున వ్రేలాడ తీస్తే మీ పిల్లలు తెలివి తేటలు పెరిగి పురోభివృద్ది చెందుతారు. ఎనిమిది రాడ్స్ గల దానిని ఈశాన్య మూల వ్రేలాడ తీస్తే మీ సంపద, సద్భాగ్యం , వృద్ది  చెందుతాయి. వీనిని మంచి లోహం, మంచి కొలతలు గల వానిని ఎన్నిక చేసుకోవాలి.