పేజీలు

28, ఆగస్టు 2018, మంగళవారం

సూర్యుడు (Sun) అశుభ ఫలితాలు, రెమిడీలు

    సూర్యుడు అశుభగ్రహంగా యిచ్చే ఫలితాలు                 ఆచరించవలసిన రెమిడీస్
తండ్రికి అనారోగ్యం, తండ్రి సోదరులకు బాధలు. తూర్పు ముఖద్వారం గల ఇంటిలో నివశించండి.
తండ్రితో శతృత్వం, తండ్రి ఆస్తులు రాకపోవటం. తండ్రికి సేవచేసి ఆశీర్వాదము తప్పక పొందండి.
ఉద్యోగమునందు పై అధికారుల వలన బాధలు. చీకటి వ్యాపారాలకు, లంచాలకు దూరంగా ఉండండి.
ముసలితనంలో అనవసరపు మాటలు మాట్లాడుట. ఆదివారం మద్యం, మాంసాహారం తీసుకోవద్దు.
వయసులో జీవనము నందు కష్టములు, బాధలు. కోతులకు బెల్లము, వేయించిన శనగపప్పు పెట్టండి.
వ్యాపారములో నష్టములు, కుటుంబంలో చిక్కులు. ఆదివారం గోదుమరవ్వ లడ్లు పిల్లలకు పంచండి.
మనసు సరిగా ఉండకపోవుట, అతిభయము. ఎడమచేతి ఉంగరపు వ్రేలికి కెంపు ధరించండి.
అధిక ప్రయాణములు, వానిలో అలసట. గోదుమలు, బెల్లం, రేగుపళ్ళు, క్యారట్ దానం చెయ్యండి.
రాత్రి కంటే పగలు బాధలు ఎక్కువగా ఉండుట.  బెల్లం తిని, నీరు త్రాగి బయలుదేరితే అన్నీవిజయం.
కండ్లు సరిగా కన్పించక పోవుట, నేత్రరోగాలు. తలమీద తెల్లని టోపీ లేదా తలపాగా ధరించండి.
వయసు కన్నా ముసలివారిగా కన్పించుట. సూర్యునికి అర్ఘ్యం ఇవ్వండి, ఆదిత్యహృదయం చదవండి.
విద్యయందు ఆటంకములు, ఉద్యోగము పోవుట. గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులను తప్పక గౌరవించండి.
ఎక్కువ కారం తినుటవలన అనారోగ్యము. రంద్రం కలిగిన రాగి నాణెం ప్రవహించే నీటిలో వెయ్యండి.
బిపి, గుండెజబ్బులు, విరేచనములు, క్షయవ్యాధి. తల్లి, నాయనమ్మల ఆశీర్వాదములను తీసుకోండి.
ప్రభుత్వము ద్వారా, అధికారుల ద్వారా బాధలు. గోదుమరవ్వ పొంగలి,  బెల్లం పాయసము తినండి.
సంతానంతో బాధలు, తూర్పుదిశనుండి కష్టములు. గ్రుడ్డివారికి బోజనము పెట్టించండి.
               *పై ఫలితాలు కన్పించినప్పుడు, రెమిడీలలో మీకు వీలయినవి చేసి నివారణ పొందవచ్చు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి