పేజీలు

26, ఆగస్టు 2018, ఆదివారం

గురువు (Jupiter) అశుభ ఫలితాలు, రెమిడీలు


    అశుభ గ్రహంగాగురువు యిచ్చే ఫలితాలు               ఆచరించవలసిన రెమిడీలు
పెద్ద ప్రయత్నాలు, సంకల్పాలు చేయలేని అసమర్ధత. బంగారపు గొలుసు మెడలో ఎల్లప్పుడు ధరించండి.
పెద్దలను, సాంప్రదాయాలను విశ్వసించననే పొగరు. పసుపు రంగు కర్చీఫ్ దగ్గర ఉంచుకోండి.
ఇతరులు వీరిని సరిగా అర్ధము చేసుకోనకపోవుట. కాకులకు అన్నము లేదా రొట్టెలు వేయండి.
తీపి వస్తువులు తినుటవలన  అనారోగ్యము. శనగలు, బెల్లం, పసుపు పండ్లు పంచండి.
తల వెంట్రుకలు తెల్లబడుట, తల సంబంధ వ్యాధులు. రావిచెట్టు నాటండి లేదా రావికి  నీరుపోయ్యండి.
పప్పులు, పిండులు అరగకపోవుట, కడుపులో గ్యాస్. గురువారం వండిన శనగలు పేదలకు పంచండి.
స్త్రీలకు భర్తవలన బాధలు, గర్భాశయ వ్యాధులు. ముక్కు ఎల్లప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోండి.
వయస్సున బీద ఇంటివారితో వివాహము జరుగుట. అతిధులను, గురువులను తప్పక గౌరవించండి.
గురువులతోను, మిత్రులతోను బేదములు కలుగుట. పౌర్ణమిరోజు సత్యనారాయణవ్రతం చెయ్యండి.
ధనము, జ్ఞాన విజ్ఞాన లక్షణములు తక్కువగుట. దేవాలయానికి వెళ్లి పూజాస్తలము శుభ్రం చెయ్యండి.
గృహములు ఎక్కువగా మారుతూ ఉండటము. పసుపుపచ్చ పూలమొక్కలు పెంచండి.
బందువుల వలన ఎక్కువ ఖర్చులు అగుట. ఎవరినుండి ఏవిధమైన దానము తీసుకోకండి.
వృద్దాప్యంలో సంతానముతో గొడవలు జరుగుట. ఇతరులు వాడిన దుస్తులు మీరు వాడకండి.
నమ్మినవారు మోసము చేయుట. ధనలేమి. నెయ్యి, శనగపప్పు, పుస్తకాలు దానం ఇవ్వండి.
మంచి పనులకు ఆటంకములు కలుగుట. బంగారపు నగలు పసుపు గుడ్డలో చుట్టి దాయండి.
విద్యాబ్యాసము కొరకు ఎక్కువగా తిరుగుట. దుర్గాదేవి పూజ చెయ్యండి. గరుడపురాణం చదవండి.
గృహం ఉత్తరదిశలో వాస్తు దోషములు కలుగుట. కుంకుమపువ్వు పరమాణ్ణంలో వేసి తినండి.
దైవానుగ్రహము కలుగకపోవుట. కుడిచేతికి పసుపురంగు దారం ధరించండి.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి