పేజీలు

21, ఆగస్టు 2018, మంగళవారం

అశుభ శని గ్రహం ( Saturn ) యిచ్చే ఫలితాలు, రెమిడీలు

      శని అశుభ గ్రహంగా యిచ్చే ఫలితాలు            ఆచరించవలసిన రెమిడీలు 
శరీరము కృశించుట, పనిచేయలేకపోవుట. శనివారం నల్లద్రాక్ష, నల్ల బట్టలు, దానం చెయ్యండి.
నరములు, ఎముకల వ్యాదులు, నడవలేకపోవుట.  బెల్లంతో కలిపిన నల్లనువ్వులు కాకులకు వెయ్యండి.
రక్తహీనత,పక్షవాతం, దీర్ఘరోగములు. సారాయి, నువ్వులనూనె ఉచితంగా పంచండి.
భార్యాభర్తల మద్య విభేదములు, విడిపోవుట. పదిమంది గ్రుడ్డివారికి భోజనం పెట్టించండి. 
కుటుంబములో తగవులు, బందునష్టము. పేదవారికి నల్ల దుప్పట్లు, చెప్పులు కొనిపెట్టండి.
తక్కువజాతి లేదా తక్కువహోదా వారివలన బాధలు.  ఉదయాన్నే నువ్వులనూనె వంటికి మర్ధ్హించండి.
పోలీసులు వలన, దొంగలు వలన బాధలు. కూలీలకు, కార్మికులకు బాదంగింజలు పంచండి.
ఉద్యోగ భంగము, స్థానచలనము, సోమరితనము. నల్లని గేదెకు మేతపెట్టి, నీరు పోయండి.
గనులు,నూనెలు,ప్రింటింగ్, వ్యాపారాలలో నష్టము. ఆవనూనెలో కాల్చిన రొట్టెలు కుక్కలకు పెట్టండి.
నీచవృత్తి వలన జీవనము. విషప్రయోగములు  నువ్వులనూనె పూరీలు బిచ్చగాళ్ళకు పంచండి.
తిరుగుబాటు దోరణి. అహంకారము. స్టీలు ఉంగరం మద్యవ్రేలుకు ధరించండి.
యాక్షిడెంట్లలో ఎముకలు విరుగుట. అధికశ్రమ. ఇంద్రనీలం ఎడమచేతి మద్యవ్రేలుకు ధరించండి.
తప్పుడు అంచనాలతో జీవితం తారుమారు. మాంసాహారం, సారాయి పూర్తిగా మానివేయండి.
పడమర దిశ యందు వాస్తుదోషములు. వృద్దుల ఆశీర్వాదం పొందండి.
భార్యవలన బాధలు. ఆహారము లబించకుండుట. నల్లచీమలకు రాత్రిపూట నూకలు చల్లండి.
        * పై పలితములు గమనించినవారు,  రెమిడీలలో వారికి వీలయినవి ఆచరించి నివారణ పొందండి.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి